(36) 536-064 info@szleger.hu

Nevelőtestület

Sorszám Oktató neve Munkakör Osztály

1

Bakóné Szilárdi Szilvia

Szakmai elméleti tantárgyat oktató oktató

2/14.Sz

2

Balázsyné Szucsik Judit

idegennyelv-tantágykategóriát oktató oktató

10.B

3

Balogh Anna

testnevelő

4

Bernátné Drávucz Ildikó

közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató

5

Birinyi Zoltán

szakmai oktató

6

Bodó Beáta

közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató

7

Bókáné Pozsik Bernadett

közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató

12.A

8

Boros-Gyarmati Krisztina

idegennyelv-tantágykategóriát oktató oktató

3/11.D

9

Debreceni Zsuzsanna

közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató

10

Doroginé Pásztor Edit

szakmai oktató

11

Fülöp Tibor

szakmai oktató

12

Gál Miklós

Szakmai elméleti tantárgyat oktató oktató

5/13.AB

13

Góczi Józsefné

közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató

1/9.D

14

Gőghné Ragó Anett Mária

közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató

15

Gyula Csaba

Szakmai elméleti tantárgyat oktató oktató

3/11.P

16

Hadházi Róbertné

közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató

17

Jakus Dénes

szakmai elméleti tantárgyat oktató oktató

1/13.V

18

Józsa Gábor

szakmai oktató

19

Juhász Juliánna

fejlesztő pedagógus

20

Juhász Nóra

könyvtáros oktató

21

Kassai Attila Levente

közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató

11.A

22

Kelemen Istvánné

közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató

23

Kocsis Marianna

idegennyelv-tantágykategóriát oktató oktató

24

Kovács-Bóta Katalin Judit

idegennyelv-tantágykategóriát oktató oktató, szakmai elméleti tantárgyat oktató oktató

25

Krpánné Paszternák Erika

szakmai elméleti tantárgyat oktató oktató

26

Lapsánszki Éva Ildikó

közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató

11.Sz

27

Lukácsné Szádvári Olga

idegennyelv-tantágykategóriát oktató oktató

9.Sz

28

Luzsi Krisztina Méda

idegennyelv-tantágykategóriát oktató oktató

29

Malácsik Tibor

szakmai oktató

2/14.V

30

Márkus Viktória

iskolapszichológus

31

Mihály Eszter Laura

közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató

2/10.P

32

Molnár József

Szakmai elméleti tantárgyat oktató oktató

33

Molnárné Szerencsi Ágnes Katalin

Szakmai elméleti tantárgyat oktató oktató

12.K

34

Montvai Katalin

szakmai oktató

35

Nagy Beáta

idegennyelv-tantágykategóriát oktató oktató

36

Nyeste László

közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató

12.B

37

Országh Larisza

testnevelő

2/10.F

38

Pásztori Livia Tünde

közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató

1/9.P

39

Pelyhe Edina

testnevelő

10.A

40

Péter-Szabó András

testnevelő

1/9.F

41

Prokaj Norbert

szakmai elméleti tantárgyat oktató oktató

2/10.D

42

Rácz Alexandra Judit

idegennyelv-tantágykategóriát oktató oktató

9.B

43

Schillingerné Gazsó Andrea

idegennyelv-tantágykategóriát oktató oktató

44

Seiler Orsolya

idegennyelv-tantágykategóriát oktató oktató

9.Nyek

45

Sinkó Tamásné

szakmai oktató

5/13.Sz

46

Takács Krisztián

közismereti tantárgyat oktató oktató

47

Ujvári Éva

idegennyelv-tantágykategóriát oktató oktató

48

Várnainé Sütő Emőke

közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató

9.A

49

Véghné Kormos Rita

közismereti tantárgyat oktató oktató

12.Sz

Óraadó oktatóink

Sorszám

Oktató neve

Munkakör

1

Antal Anett

Szakmai elméleti tantárgyat oktató oktató

2

Balázs Andrea

gyógypedagógus

3

Czank László

közismereti tantárgyat oktató oktató

4

Egyedné Boros Judit

közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató

5

Forgó Gábor

testnevelő

6

Harsányi Tímea

szakmai oktató

7

Kanál Imre

szakmai oktató

8

Kovács Krisztina

szakmai oktató

9

Lányi Réka

szakmai oktató

10

Szendrei Gáborné Szabó Stefánia

közismereti tantárgyat oktató oktató

11

Tóth Hedvig

közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató

12

Török Zsuzsanna

szakmai oktató

13

Vasas Zoltán

szakmai oktató