(36) 536-064 info@szleger.hu
ÁLLÁSPÁLYÁZAT Rendszergazda munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A Heves Megyei Szakképzési Centrum pályázatot hirdet

Rendszergazda munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő/részmunkaidő

A munkavégzés helye: Heves Megyei Szakképzési Centrum Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola, 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 95./A

Alkalmazás: a Munkatörvénykönyve alapján, határozatlan idejű munkaviszonyban.

Illetmény és juttatások: megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

  • középiskolai/gimnáziumi OKJ-s szakirányú szakképzettség,
  • gyakorlati szintű rendszergazdai ismeretek,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség és
  • annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás alatt, mely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé,
  • szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 07.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pelyhe Edina igazgató-helyettes nyújt, a 06/30/469-99-61 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

  • Postai úton a következő címre: a Heves Megyei Szakképzési Centrum Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola, 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 95./A

vagy

vagy

  • Személyesen az iskola titkárságán: Heves Megyei Szakképzési Centrum Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola, 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 95./A (tel: 36/436-480 vagy 36/536-064).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. Az igazgató felterjesztése alapján a kancellár dönt a határozatlan idejű alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 08.