(36) 536-064 info@szleger.hu

ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

Heves Megyei SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola integrált tagintézményeként működik, 2016. szeptember 1-től. Állami fenntartású oktatási intézményként a hozzánk érkező tanulókat már nem terheli alapítványi hozzájárulás (adomány) sem az oktatási-, képzési tevékenység, sem a kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért. Az iskola fenntartója a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Működését a 2012. évi CXC. köznevelési törvény, illetve a 2012. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény és a hozzájuk kapcsolódó kormányrendeletek és jogszabályok előírásai szerint, a 2016.10.01-én kelt Alapító Okirat alapján végzi.

Az iskola oktatási azonosítószáma: 203035

Szervezeti azonosítószáma: 101108

A Szent Lőrinc Szakgimnázium négy évfolyamos szakgimnáziumi képzést folytat a 9. évfolyamon három, míg a további évfolyamokon, két-két osztályban vendéglátás ? turizmus, kereskedelem ? marketing, üzleti adminisztráció és egyéb szolgáltatás szakmacsoportokban. A különböző ágazati oktatásban résztvevő tanulók számára kötelező az érettségi vizsga alkalmával a szakmai érettségi vizsga 5. tantárgyként. Ennek köszönhetően a 2016/2017-es tanévben tanulmányaikat megkezdett tanulók az érettségi bizonyítvány megszerzésével egy időben, OKJ besorolás szerinti, szakmai végzettséget is kapnak a következő formában:

  • Vendéglátóipari ágazaton: pincér
  • Turisztikai ágazaton: szállodai recepciós
  • Kereskedelmi ágazaton: eladó
  • Szépészeti ágazaton: férfi fodrász-borbély, illetve szépségtanácsadó

A 2016/2017-es tanév előtt szakgimnáziumi oktatásba bekerült tanítványaink számára is kötelező a szakmai ágazati érettségi vizsga 5. tárgyként, azonban ezzel munkakör betöltésére feljogosító végzettséget kapnak a következők szerint:

  • Vendéglátóipari ágazaton: pultos
  • Turisztikai ágazaton: turisztikai referens
  • Kereskedelmi ágazaton: kereskedelmi ügyintéző
  • Szépészeti ágazaton: szolárium kezelő

Érettségi után ezen tanulók részére vendéglátóipari ? turisztikai ? kereskedelmi ? szépészeti ágazatokban emeltszintű szakmai képesítés megszerzésére biztosítunk lehetőséget egy éves szakképzés keretében vendéglátásszervező-vendéglős, turisztikai szervező, értékesítő, kereskedő, gyakorló fodrász, gyakorló kozmetikus szakmákban.

Az intézmény szakközépiskolai szakképzést is folytat, vendéglátás-turizmus és kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban. A 10. évfolyam elvégzése, vagy érettségi vizsga után szakács, cukrász, pincér szakmákban történik szakképzés a hatályos OKJ követelményeinek megfelelően.

A Szent Lőrinc Szakközépiskola a 2012/2013-es tanévtől három évfolyamos szakközépiskolai képzést folytat vendéglátóipari és kereskedő ágazatokban, szakács, cukrász, pincér, vendéglátó eladó szakmákban, az általános iskolát elvégzett tanulók részére.

A sikeres szakmaszerzés után, lehetősége van a tanulóinknak további két év elvégzésével érettségi bizonyítvány megszerzésére is, nappali rendszerű felnőttoktatás keretében. Ebben az esetben az érettségi vizsga keretében a már megszerzett szakmai végzettséget elismerjük 5. érettségi tárgyként, vagyis szakmai érettségi vizsgaként.

Az intézmény a Szakképzési Centrum keretén belül szeptemberi, illetve keresztféléves oktatási rendben januári indítással, esti rendszerű felnőttoktatást is folytathat a fent nevezett szakmákban, a jelentkezők létszámának függvényében.

Iskolánk hagyományaihoz híven változatlanul fontosnak tartjuk és külön feladatnak tekintjük a vendéglátós és kereskedő dinasztiák nevelését, ezért szívesen látjuk a vendéglátós és kereskedő szülők gyermekeit.

Az iskola tantermi ellátottsága, felszereltsége, anyagi és humán erőforrása jó alapokat teremt az elméleti és szakmai képzéshez, a magas színvonalú gyakorlati oktatáshoz. Szoros kapcsolatban áll a Gaszting Kft-vel, ahol diákjaink nagy része gyakorlati oktatásban részesül, immár 20 éve. A Gaszting Kft képzési helyet biztosít szakács, cukrász, pincér, vendéglátó eladó és vendéglátásszervező tanulóink számára.

Iskolánk épületében található tankonyha, tanétterem, kozmetikai és fodrász tanszalon, ahol diákjaink a szakma rejtelmeit is megismerhetik.

Az oktató-nevelő munkát főállású, szakképzett pedagógusok és szakoktatók végzik. Valamennyi pedagógus rendelkezik az előírt szakmai és pedagógiai végzettséggel, megfelelő szakmai gyakorlattal. Szakoktatóink közül többen megszerezték szakmájukban a mester fokozatot.

Az iskola egész tevékenységében figyelembe veszi a térség munkaerő piaci viszonyait és igényeit. A szakképzésben résztvevő tanulók munkahelyi gyakorlati képzése az iskolával kapcsolatban lévő tanegységekben és külső vállalkozásokban tanulószerződéssel, vagy együttműködési megállapodás alapján történik.

 

Szívélyes üdvözlettel:

Debreceni Zsuzsanna
mb. tagintézmény-vezető