(36) 536-064 info@szleger.hu

Erasmus + 2019

 01-KA101-060110 “Nyelvtanuló tanárok” köznevelési pályázatunk

Időtartam: 2019.08.01. -2020.09.30.

Tartalom:

Intézményünk harmadik tanéve vált alapítványi iskolából államivá. A vezetés hagyományainkat megőrizve kívánja az intézményt a változó társadalmi igényeknek megfelelően működtetni. Jelen pályázatunk a két sikeres köznevelési projekt folytatása, programunk pedig hosszú távú stratégiánk következő lépcsőfoka. Választott területeink bizonyos témákban a továbbfejlesztést szolgálják dolgozóink egészségvédelme -; részben pedig a tantestület által kitöltött kérdőívben újonnan beazonosított szükségletek kielégítését célozzák. Célunk, versenyképességünk fokozása, melynek leghatékonyabb eszközei a kiemelkedő nyelvoktatás (Nyelvi Előkészítő); nemzetköziesítés (testvériskolai kapcsolat mélyítése, újak kialakítása); új, színes képzési paletta létrehozása; mindezekkel párhuzamosan pedig előrelépés a korai iskolaelhagyás és a dolgozói egészségvédelem területén.

Az intézményvezetés felismerte, hogy stratégiai céljainkat csak jól felkészült, naprakész, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, motivált tantestülettel tudja megvalósítani, építve a pedagógusok innovativitására és a már kialakult jó együttműködésre. A Projektmenedzsment tapasztalattal rendelkezik a célok meghatározásában, tevékenységek szervezésében. Megvalósításban azok vesznek részt, akik magukénak vallják a célokat, eddigi tevékenységükkel bizonyították szakmai jártasságukat az adott területen és vállalták, hogy részt vesznek a teljes megvalósításban, az azon túl nyúló feladatok elvégzésében. Szakmai területen működő nemzetközi kapcsolataink bővítésében részt vállal a tagintézmény-vezető és a helyettes, akik pedagógiai tudása, intézménnyel kapcsolatos ismeretei nélkülözhetetlenek, valamint egy nem nyelv szakos kolléga, aki eddig is része volt a kapcsolatépítésnek. Stabil B1-B2 nyelvtudásra van szükségük a szakmai kommunikációhoz.

Nemzetköziesítésünk eleme a 2013 óta tartó francia testvériskolai kapcsolat mélyítése, melyet 2 fő job shadowinggal, 1 fő angol szakos tanítási tevékenységgel végez. A partnerrel közösen kialakított együttműködési területeken(mérés-értékelés, új képzések bevezetése, idegen nyelv oktatása)3 olyan kolléga mobilitását tervezzük, akik kezdetektől fontos szerepet vállaltak az együttműködésben, kiváló személyes kapcsolatokkal rendelkeznek; magas szintű francia és angol nyelvtudásuk, valamint a megszerzett jó gyakorlatokat képesek az intézmény javára fordítani. Idegen nyelvi oktatási módszereinket a NYEK képzés hosszú távú hatékonyságáért kívánjuk színesíteni.

Módszertani képzésre 1 német,1 angol szakos utazik. Repertoárjukat kívánják bővíteni a tabletek tanórai használatával, ill. az idegenforgalmi szakirányon fontos művészetek nyelvoktatásba integrálásával. Fontosnak véljük a nem pedagógus dolgozók bevonását, erre kiváló terület a dolgozói egészségvédelem. Meglévő stratégiánkat német nyelven C1 szinten beszélő adminisztratív munkatársunk stressz,-és konfliktuskezelésről szerzett ismereteivel bővítjük, megkönnyítve a nem pedagógusok bevonását.

Főbb lépések

 • intézményi szükségletek felmérése: elemzés, kérdőív
 • intézményi stratégia tervezése a felmérés eredményeire építve
 • résztvevők kiválasztása
 • feladatok kiosztása, közös munka, célok konkretizálása
 • szervezési feladatok, projektkidolgozás
 • felkészülés nemzetközi fórumokra
 • lebonyolítás szervezése
 • mobilitások megvalósítása
 • tapasztalat, tudásmegosztás; disszeminációk
 • tudásösszesítés: integrálás a célok megvalósításáért
 • ezek gyakorlatba való ültetése
 • rövid/hosszú távú eredmények mérése, hatásvizsgálata
 • következtetések: újabb intézkedések

A projekt céljai már rövid távon is lehetővé teszik az eredményesség kimutatását: pozitív légkör a tanáriban és az osztálytermekben, fokozódó aktivitás egészségmegőrzési programokban, kevésbé kimerült kollégák. Diákok és tanárok idegen nyelv tanulás iránti érdeklődése nő.

Rövid távon a nyelvi módszertani megújulás gyors beépülését várjuk, mely új tartalmakkal teli, diákok számára motiváló, inspiráló nyelvi órákat eredményez. Hosszú távon önálló nyelvtanulókká válnak, a nyelvvizsgák száma emelkedik, magabiztosan használják nyelvtudásukat választott szakmájukban.

A korszerű mérés-értékelési szemlélet fokozatos beépülése a pedagógiai munkába hosszú távon pozitívan befolyásolja a korai iskolaelhagyók számát, diákjaink tanuláshoz való viszonyát.

Képzési palettánk sikeres bővítése és a magas szintű nyelvoktatás vonzóvá teszi iskolánkat, javul versenyképességünk a régióban.

Nemzetközi téren meglévő testvériskolai kapcsolatunk mélyül és újak kerülnek kialakításra, mely hosszú távon újabb együttműködési területeket nyit meg.

A résztvevőkre gyakorolt pozitív személyes hatás kihat a tantestület többi tagjára, így a jövőben új kollégákat is be tudunk vonni a tevékenységekbe, mely ösztönzőleg hat a tanáraink nyelvtanulására is.

Egészségvédelmi stratégiánk bővítése annak érdekében történik, hogy a nehezedő feladatok ellátása mellett minden dolgozónk megőrizze testi és lelki egészségét, hiszen valljuk, hogy ez szolgál minden tevékenység hátteréül.

 

ERASMUS + 2019 TANTESTÜLETI ÉRTEKEZLET 2019 06 28

Kurzusaink bemutatása:

Erasmus Málta beszámoló Molnárné Szerencsi Ágnes 2020 

Malta experience bemutató Molnárné Szerencsi Ágnes 2020

Erasmus+ Tanítási tevékenység 2020 Franciaország Nagy Andrea Zsuzsanna

E+ tanítási tevékenység Nagy Andrea Zsuzsanna

Német nyelv és kultúra tanároknak- Török Zsuzsanna

Német nyelv és kultúra tanároknak- Krpánné Paszternák Erika

Kiégésmegelőzés és stresszkezelés – Fajcsák Hédi

Innovatív tanulás tablettel Graz- Kocsis Marianna

Innovatives Lernen mit Tablets2 ? Graz ? Kocsis Marianna

Erasmus Málta beszámoló Rácz Alexandra Judit 2019

Malta experience 2019 bemutató Rácz Alexandra Judit

Job-shadowing beszámoló 2020.jan.Várnainé Sütő Emőke

Job-shadowing beszámoló-Malácsik Tibor-2020-jan

Job-shadowing tevékenység a franciaországi testvériskolánkban bemutató

Német nyelv és kultúra tanároknak bemutató- Krpánné Paszternák Erika, Török Zsuzsanna

Kiégés megelőzés és stresszkezelés bemutató- Fajcsák Hédi

Disszemináció

Erasmus+projekt a Szent Lőrincben

 1. június 30-án a HMSZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskolában az Erasmus+ „NYELVTANULÓ TANÁROK” 2019-1-HU01-KA101-060110 projekt keretén belül dissszeminációs programot szerveztünk, amelyre meghívtuk a

város több iskolájának, iskolánk fenntartójának valamint a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának a   képviselőit.

A rendezvényen a projektben résztvevő kollégák tartottak beszámolót arról, hogy milyen kurzusokon vettek részt, és hogy hogyan hasznosítják az ott tanultakat a mindennapi munkájuk során. A programban részt vevő egyik kollégánk a rendezvényünk időpontjában töltötte utolsó napját az ausztriai kurzusán, vele is online kapcsolatba léptünk, és videóhíváson keresztül osztotta meg tapasztalatait a rendezvényünk résztvevőivel. A programra külön bemutatóval készültünk, vendégül láttuk a kollégákat.

A rendezvény után lehetőség volt a résztvevő kollégákkal egy  kötetlen  beszélgetésre egy kis pogácsa és üdítő mellett, ahol elmondták, hogy nagyon hasznosnak tartották a rendezvényünket, aminek nagyon örültünk.

Disszeminációs füzet

Disszeminációs füzet borító

Disszeminációs ppt

2022. július 30-án zárult a HMSZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskolában az Erasmus+ „NYELVTANULÓ TANÁROK” 2019-1-HU01-KA101-060110 projekt.

A projekt eredményei:

Jó gyakorlatok, alkalmazások digitális eszközökön

Kiégést megelőző és stresszoldó gyakorlatok

Alkalmazás és linkgyűjtemény

Módszertani ötletek idegennyelv oktatáshoz

Ötletek mérés-értékeléshez Eredményeink

. – 2019-1-HU01-KA102-060504 “Együtt könnyebb – közös tapasztalatszerzés a minőségi szakképzésért”

Időtartam: 2019. 09. 01. ? 2021.08.30.

Tartalom:

Intézményünkben, az Egri SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában, igényfelmérés alapján állítottuk össze a pályázatunk tartalmát. Korábbi Erasmus pályázataink szakmai gyakorlatai mindig ösztönző hatással voltak diákjainkra és pedagógusainkra. A munkaerőpiac kihívásai alapján fontos célunk, hogy diákjaink számára magas színvonalú képzést biztosítsunk. A felmerült igények egyrészt az oktatók, másrészt a diákok fejlesztési elvárásait is magában foglalja. A projekt célja, mind a vendéglátó, mind a szépészet területén diákmobilitásokkal fejlesszük a tanulók szakmai kompetenciáit, nagyobb lehetőséget biztosítsunk a munkaerőpiaci elhelyezkedésükre. A vendéglátó és szépészet ágazatok szakmát oktató pedagógusai számára biztosítunk speciális szakmai kompetenciafejlesztési lehetőséget, a magasabb színvonalú szakképzés megvalósítására.

Diákmobilitásban 26 fő fog részt venni: a vendéglátó területen 1 hónapig Németországban 4 fő (2 szakács, 2 pincér), Franciaországban 4 fő (2 szakács, 2 pincér) és Csehországban is 4 fő. Vendéglátó területen a mélyebb szakmai fejlődés lehetőségét biztosítjuk 2 fő részére 3 hónapig. Az ErasmusPro adta lehetőséget kihasználjuk, hiszen francia testvériskolánkkal 6 éve állunk kapcsolatban és a kölcsönös bizalomra alapozva bízzuk rájuk ennek a megszervezését. Szépészet területen, 3 hetes mobilitás szervezünk 6 fodrásznak és 6 kozmetikusnak Spanyolországban. Jó lehetőséget biztosítanak ezek a gyakorlatok a szakmai idegen nyelvgyakorlásra, a német és angol nyelvű kommunikációra, az önállóságra nevelésre, szociális és szakmai kompetenciáik fejlesztésére. Az oktatói mobilitások szakmai programot valósítanak meg, amelyben a kinti duális képzés gyakorlati és elméleti oldalát, az iskola és a munkahely közötti kommunikációt tanulmányozzák a kollégák, illetve hospitálnak iskolában. Hiánypótlóak a mobilitások, mert a magyar továbbképzések között sajnos nem szerveznek ilyen szakmai tartalmú kurzusokat. A tanulmányutak célja, hogy a vendéglátást és a szépészetet oktatók felfrissítsék szakmai tudásukat, új ismeretekre tegyenek szert és tanulmányozni tudják egy másik ország a duális képzésének jellemzőit. Munkaprogramjainkat a fogadó felekkel közösen dolgoztuk ki, tanulási eredményalapúan. Nagy figyelmet fogunk fordítani a tanulási eredmények megvalósulásának mérésére is, pályázatunkhoz csatoltuk a kidolgozott mérőeszközöket.

A diákok és oktatók számára is megterveztük a kiválasztás szempontjait, a felkészítést az eredmények mérését. A diákok hosszabb kint tartózkodása esetén fontos szempont számunkra a monitoring, a mentorálás és a folyamatos kapcsolattartás, a kísérőtanárok a mobilitás elején és a végén utaznak ki. A gyakorlat után elvárjuk a diákoktól és oktatóktól egyaránt a beszámolót. Vendéglátós diákjaink menüsorokat állítanak össze és osztják meg az itthon maradt diáktársaikkal, segítik őket a szakmára felkészülni. Szépészet ágazaton tanuló diákjaink a fodrászatban és kozmetikában használt anyagokról készítenek bemutatót, beszámolnak napi feladataikról. A vendéglátó oktatóink a külföldi szakmai utak kapcsán megszerzett új ismeretekről készítenek oktatási segédanyagot. A projekt egész folyamata során disszeminálni fogjuk a megvalósított lépéseket, hogy későbbiekben az eredmények beépülését is segíteni tudjuk. Célcsoportjaink lesznek a szülők, az itthon maradt diáktársak, a beiskolázandó diákok, a Szakképzési Centrum más tagintézményei, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai, a duális szakképzésben velünk együttműködő vállalkozások. Folyamatosan terjesztjük honlapunkon, facebook oldalunkon, szakmai rendezvényeinken, Szent Lőrinc klubban, szülői értekezleteken, Szakmák éjszakáján, nyílt napokon az elért eredményeket. A projekt hatásaként intézményünk képzési minőségjavulását várjuk. Iskolánk vonzóbbá válik az általános iskolások és érettségivel rendelkezők számára, tanáraink motiváltabbak lesznek, diákjaink attitűdje erősödik a szakma iránt. Nemzetköziesités területén, reméljük, iskolánk számára több éven keresztül tudja majd biztosítani a hosszabb távú együttműködést és ennek keretében több éven keresztül profitálhatunk a közös munkából.

Spanyolország ?Sinkó Tamásné, Bakóné Szilárdi Szilvia

A mobilitás jegyében-Barcelona-Sinkó Tamásné, Bakóné Szilárdi Szilvia

Erasmus+ franciaországi szakmai gyakorlat? Várnainé Sütő Emőke

Német tanári mobilitás -Osterode am Harz -Seiler Orsolya

 

Disszeminációs füzet borító

Erasmus+ 2019

Szerző: | dec 27, 2020

Kérdésed van? Írj nekünk!

3 + 4 =