(36) 536-064 info@szleger.hu

Iskolai közösségi szolgálat

A program felelőse és
kapcsolattartója:

Schillingerné Gazsó Andrea

Email: gazso.andrea@szleger.hu

Telefon: 06-36/536-064

A köznevelési törvény előírása szerint 2016-tól az érettségi vizsga megkezdésének feltétele, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során.

Jogszabályi háttér:

  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.tv.
  • A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.14.) kormányrendelet
  • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

Közösségi szolgálat fogalma
A ?közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.? Nkt. A közösségi szolgálat fejleszti a tanulók kommunikációs készségét, a szociális érzékenységét, az érzelmi intelligenciáját, empátiáját, felelősségvállalását, önismeretét. Mindezek mellett a pályaorientációban is fontos lehet az iskolai közösségi szolgálat.

Az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó dokumentumok letölthetők az alábbi linken: