SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203035/017 | 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 95./A

Intézmény logo

Heves Vármegyei SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

Erasmus + (2018)

2018-1-HU01-KA101-047 387 - Pozitív iskola, motivált tanárok, boldog diákok - pályázat

Háttér: Intézményünk már 2. tanéve az Egri Szakképzési Centrumhoz tartozik. Az alapítványi lét államivá változása új irányokat szabott meg:a régi értékek, hagyományok megőrzését és az új körülményekhez való alkalmazkodást.Úgy maradhatunk jó pozícióban, ha változásokkal reagálunk a társadalmi és munkaerőpiaci igényekre; vonzóvá tesszük diákjaink szaktudást. Ezt egy testileg-lelkileg egészséges kollektívával lehetséges. Nem maradhatunk elszigetelve, hanem nemzetközi platformon való részvétellel, tapasztalatszerzéssel kell azokon a területeken megújulnunk, melyek a legnagyobb kihívást jelentik. Állapotfelmérés után (kérdőív) egyértelmű volt a diákok motivációs hiánya, iskolai kudarcai és a lemorzsolódás,mint napi szinten egyre súlyosabban jelentkező problémakör.A tanévben történtek (3 súlyos megbetegedés)rávilágították az intézményvezetés és a dolgozók figyelmét az egészség fontosságára,a tudatos odafigyelésre. A másik célterület a dolgozók egészségvédelme lesz. Kijelölt területeink közül az első megjelenik a nemzeti és az európai stratégiában is,a másik pedig méltánytalanul elhanyagolt.A vezetés határozott célja ennek a kiváló kollektívának a megőrzése.

Céljainkhoz kompetens,nemzetközi tudással rendelkező kollégák szükségesek,akik képesek a tudást továbbadni,kollégáikat nyitottá tenni olyan módszerek,IKT eszközök,tanulásszervezési eljárások, mérési-értékelési eljárások irányába,amelyek a kudarcok helyett élménnyé teszik a tanulást,annak folyamatában való részvételét,ez pedig hosszabb távon a lemorzsolódás csökkenéséhez vezet. Sikeres pályaorientációs gyakorlatokkal,pályakövetéssel tovább emeljük a szakmában elhelyezkedők számát,széleskörű kompetenciákkal rendelkező szakembereket képzünk a hazai és az európai munkaerőpiac számára.

Résztvevők: 7 mobilitást tervezünk 7 kolléga részvételével.Kiválasztásnál figyelembe vesszük a szakterületet,szakmai tapasztalat idejét,témában való jártasságot és a nyelvtudást.Az is kritérium, hogy mennyire képesek hitelesen átadni kollégáiknak a megszerzett tudást,bevonni őket a tervezett tevékenységekbe.Mindannyian képesek legyenek az intézményi stratégia kialakításában aktívan, kreatívan részt venni.

A fő céljaink közül a motiválatlanság,iskolai kudarcok,lemorzsolódás okait részterületekre bontottuk olyan módon,hogy ezek egy irányba,egyidejűleg hassanak: pozitív iskola kialakítása, ahol a tanulás és tudás élménnyé válik; hatékony pályaorientáció; tanulói önismeret, önértékelés fejlesztésének módjai; új oktatási módszerek, tanulásszervezési és óravezetési eljárások megismerése és beépítése a gyakorlatba; az IKT eszközökben rejlő oktatási lehetőségek kiaknázása; mérés-értékelés új alapokra helyezése.A problémakör igen összetett,ezért sokoldalú kezelést, rövid és hosszú távon ható intézkedéseket kíván.A megvalósítás során tehát ezen részterületeken szerzett tudások egymást erősítve hatnak a cél irányába,vagyis egy olyan intézmény kialakítására, ahol a pozitív szemlélet pozitív légkörrel párosul.Hisszük,hogy a technika dominanciája napjainkban oly mértékű,hogy háttérbe szorítja a személyiséget,önismeretet,társas kompetenciákat,a tudás fontosságát,diákjainknak pedig igazán szüksége van ezekre!

A felsoroltak nem egyedi problémák,de egyénre szabott orvoslást igényelnek intézményi szinten, tervezetten dokumentálva és a következtetéseken alapuló tevékenységeket megvalósítva.

Mivel már van tapasztalatunk Erasmus + területén,a folyamatot tapasztalt intézményvezetés és kollégák tervezik és ellenőrzik.

Főbb lépések:

-szükségletek felmérése, intézményi stratégia tervezése

-résztvevők kiválasztása,feladatok kiosztása, közös munka és célok konkretizálása

-szakmai felkészülés a nemzetközi fórumokon való részvételre;szervezési feladatok

-mobiliások lebonyolítása

-tapasztalat és tudásmegosztás; disszeminációk

-tudásösszesítés: integrálás az célok megvalósítása érdekében az intézményi stratégiákba

-gyakorlatba való ültetés

-rövid és hosszú távú eredmények mérése,hatásvizsgálat

-következtetések:újabb intézkedések foganatosítása.

Projekt eredményei:

Céljaink lehetővé teszik már rövid távon is az eredményesség kimutatását. Pozitívabb tanulási légkör, élvezhető tanórák, szakma iránti fokozódó érdeklődés; tudatos, önismerettel kiegészített pályaorientáció és pályakövetés, ill. a kollégák egészségmegőrzési programokban való részvétele, testi-lelki egészségükre való tudatos odafigyelése:kevesebb táppénz, kevésbé kimerült kollégák, inspiráló hangulat.Hosszú távon a hozzánk jelentkező diákok számának növekedését,iskolaelhagyók csökkenését várjuk.

A projekt hatása sokrétű:diákokra közvetetten és közvetlenül. Tudatosabb személyiségek és döntések, tanulásból való kiábrándulás csökkenése, tudás értékké válása.Kevesebb iskolaelhagyó.

Motivált, magukra odafigyelő, pedagógiai nézetüket felülvizsgáló, új módszereket alkalmazó pedagógusok.

Pozitív, diákközpontú, nemzetközi kitekintéssel és kapcsolatokkal rendelkező intézmény, ahol egészséges pedagógusok és komplex készségeket elsajátító diákok dolgoznak együtt a siker érdekében.

    Erasmus 2018 ismertetése.pdf

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum


Heves Vármegyei SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola

3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 95./A

Telefon: +3620/7773498

E-mail: info@szleger.hu

OM azonosító: 203035/017


2024Heves Vármegyei SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola