SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203035/017 | 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 95./A

Intézmény logo

Heves Vármegyei SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

Erasmus + (2019)

01-KA101-060110 “Nyelvtanuló tanárok” köznevelési pályázatunk

Időtartam: 2019.08.01. -2020.09.30.

Tartalom:

Intézményünk harmadik tanéve vált alapítványi iskolából államivá. A vezetés hagyományainkat megőrizve kívánja az intézményt a változó társadalmi igényeknek megfelelően működtetni. Jelen pályázatunk a két sikeres köznevelési projekt folytatása, programunk pedig hosszú távú stratégiánk következő lépcsőfoka. Választott területeink bizonyos témákban a továbbfejlesztést szolgálják dolgozóink egészségvédelme -; részben pedig a tantestület által kitöltött kérdőívben újonnan beazonosított szükségletek kielégítését célozzák. Célunk, versenyképességünk fokozása, melynek leghatékonyabb eszközei a kiemelkedő nyelvoktatás (Nyelvi Előkészítő); nemzetköziesítés (testvériskolai kapcsolat mélyítése, újak kialakítása); új, színes képzési paletta létrehozása; mindezekkel párhuzamosan pedig előrelépés a korai iskolaelhagyás és a dolgozói egészségvédelem területén.

Az intézményvezetés felismerte, hogy stratégiai céljainkat csak jól felkészült, naprakész, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, motivált tantestülettel tudja megvalósítani, építve a pedagógusok innovativitására és a már kialakult jó együttműködésre. A Projektmenedzsment tapasztalattal rendelkezik a célok meghatározásában, tevékenységek szervezésében. Megvalósításban azok vesznek részt, akik magukénak vallják a célokat, eddigi tevékenységükkel bizonyították szakmai jártasságukat az adott területen és vállalták, hogy részt vesznek a teljes megvalósításban, az azon túl nyúló feladatok elvégzésében. Szakmai területen működő nemzetközi kapcsolataink bővítésében részt vállal a tagintézmény-vezető és a helyettes, akik pedagógiai tudása, intézménnyel kapcsolatos ismeretei nélkülözhetetlenek, valamint egy nem nyelv szakos kolléga, aki eddig is része volt a kapcsolatépítésnek. Stabil B1-B2 nyelvtudásra van szükségük a szakmai kommunikációhoz.

Nemzetköziesítésünk eleme a 2013 óta tartó francia testvériskolai kapcsolat mélyítése, melyet 2 fő job shadowinggal, 1 fő angol szakos tanítási tevékenységgel végez. A partnerrel közösen kialakított együttműködési területeken(mérés-értékelés, új képzések bevezetése, idegen nyelv oktatása)3 olyan kolléga mobilitását tervezzük, akik kezdetektől fontos szerepet vállaltak az együttműködésben, kiváló személyes kapcsolatokkal rendelkeznek; magas szintű francia és angol nyelvtudásuk, valamint a megszerzett jó gyakorlatokat képesek az intézmény javára fordítani. Idegen nyelvi oktatási módszereinket a NYEK képzés hosszú távú hatékonyságáért kívánjuk színesíteni.

Módszertani képzésre 1 német,1 angol szakos utazik. Repertoárjukat kívánják bővíteni a tabletek tanórai használatával, ill. az idegenforgalmi szakirányon fontos művészetek nyelvoktatásba integrálásával. Fontosnak véljük a nem pedagógus dolgozók bevonását, erre kiváló terület a dolgozói egészségvédelem. Meglévő stratégiánkat német nyelven C1 szinten beszélő adminisztratív munkatársunk stressz,-és konfliktuskezelésről szerzett ismereteivel bővítjük, megkönnyítve a nem pedagógusok bevonását.

Főbb lépések

 • intézményi szükségletek felmérése: elemzés, kérdőív
 • intézményi stratégia tervezése a felmérés eredményeire építve
 • résztvevők kiválasztása
 • feladatok kiosztása, közös munka, célok konkretizálása
 • szervezési feladatok, projektkidolgozás
 • felkészülés nemzetközi fórumokra
 • lebonyolítás szervezése
 • mobilitások megvalósítása
 • tapasztalat, tudásmegosztás; disszeminációk
 • tudásösszesítés: integrálás a célok megvalósításáért
 • ezek gyakorlatba való ültetése
 • rövid/hosszú távú eredmények mérése, hatásvizsgálata
 • következtetések: újabb intézkedések

A projekt céljai már rövid távon is lehetővé teszik az eredményesség kimutatását: pozitív légkör a tanáriban és az osztálytermekben, fokozódó aktivitás egészségmegőrzési programokban, kevésbé kimerült kollégák. Diákok és tanárok idegen nyelv tanulás iránti érdeklődése nő.

Rövid távon a nyelvi módszertani megújulás gyors beépülését várjuk, mely új tartalmakkal teli, diákok számára motiváló, inspiráló nyelvi órákat eredményez. Hosszú távon önálló nyelvtanulókká válnak, a nyelvvizsgák száma emelkedik, magabiztosan használják nyelvtudásukat választott szakmájukban.

A korszerű mérés-értékelési szemlélet fokozatos beépülése a pedagógiai munkába hosszú távon pozitívan befolyásolja a korai iskolaelhagyók számát, diákjaink tanuláshoz való viszonyát.

Képzési palettánk sikeres bővítése és a magas szintű nyelvoktatás vonzóvá teszi iskolánkat, javul versenyképességünk a régióban.

Nemzetközi téren meglévő testvériskolai kapcsolatunk mélyül és újak kerülnek kialakításra, mely hosszú távon újabb együttműködési területeket nyit meg.

A résztvevőkre gyakorolt pozitív személyes hatás kihat a tantestület többi tagjára, így a jövőben új kollégákat is be tudunk vonni a tevékenységekbe, mely ösztönzőleg hat a tanáraink nyelvtanulására is.

Egészségvédelmi stratégiánk bővítése annak érdekében történik, hogy a nehezedő feladatok ellátása mellett minden dolgozónk megőrizze testi és lelki egészségét, hiszen valljuk, hogy ez szolgál minden tevékenység hátteréül.

  erasmus-plus-programme-guide-2019_hu.pdf

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Heves Vármegyei Szakképzési Centrum


Heves Vármegyei SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola

3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 95./A

Telefon: +3620/7773498

E-mail: info@szleger.hu

OM azonosító: 203035/017


2024Heves Vármegyei SZC Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola